Enkel installasjon

Antall pakker

Etableringskostnad

Transportører inkl.

Brukere inkl.

Avsendere inkl.

Mini

65,-

pr.mnd

250/år

Nei

1

1

1

Midi

137,-

pr.mnd

1000/år

Nei

1

1

1

Maxi

247,-

pr.mnd

2500/år

Nei

1

1

1

No Limits

318,-

pr.mnd

Ubegrenset

Nei

1

1

1


Ja, jeg ønsker en supportavtale. (kr 89,00 pr. mnd)

Med en supportavtale får du tilgang til kundestøtte via e-post, telefon, samt mulighet for fjernstyring ved behov.


Velg de transportører du ønsker å benytte. For at registreringen skal gå fortere så anbefaler vi at du fyller inn ditt kundennummer hos transportørern sammen med bestillingen.

     Kundenummer
Dersom du ikke har avtale med DB Schenker så må du kontakte DB Schenker for å opprette en avtale http://www.schenker.no/contactus/
Det er også mulighet for å legge inn transportører som benytter seg kun av vanlig fraktbrev og ikke elektronisk melding. Dersom du ønsker å tilgang til slike transportører, vennligst ta kontakt med vår brukerstøtte support@edipost.no.

Tilleggsbrukere

Trenger du flere samtidige brukere så kan du føre opp tilleggsbrukere her. Brukernavn må være på e-postformat (navn@bedrift.no). kr. 79,- pr. stk./mnd.

OBS! En bruker er inkludert i abonnementet så du trenger ikke å fylle inn noe her dersom det bare er en bruker som skal bruke systemet samtidig.Legg til flere brukere

Flere avsendere?

Har du flere avdelinger du sender pakker fra så kan du uavhengig av fysisk plassering ha flere avsendere knyttet til ditt abonnement, dette vil også hjelpe deg til å kostnadsføre utgifter på rett plass.

Dersom du har behov for flere avsendere, kontakt oss på support@edipost.no eller på telefon 23 33 93 00 og vi vil hjelpe deg med å kartlegge dine behov.

Tilleggstjenester


 • Med 1881 vil du kunne søke frem adressene direkte i adressefeltet, spare både tid og penger og samtidig være sikker på at pakkene dine ikke kommer på avveie. Kun kroner 49,- pr. måned.

  Ja takk, jeg ønsker 1881-integrasjon.

  Integrer EdiPost med ditt ERP-system og finn igjen kunder og ordre direkte i adressefeltet (En tekniker vil kontakte deg for installasjon). Kun kr 149,- pr. måned.

  Ja takk, jeg ønsker ERP-integrasjon.
  En installasjonskostnad på kr 1500 ekskl. mva. vil komme i tillegg for å konfigurere ditt system.

  Får du mange varer i retur?
  Vi tilbyr komplette løsninger for å håndtere dine returer. Kontakt oss for alt fra enkle til fullstendig integrerte returløsninger.

  Ja takk, jeg ønsker at en selger skal kontakte meg med mer informasjon rundt returer.

  Pakker med RFID-etikett
  Merk dine pakker med RFID-etiketter for bedre sporing og lavere portokostnader (En selger vil kontakte deg for installasjon). Kun kr 99,- pr. måned.

  Ja takk, jeg ønsker RFID-utskrifter.
  Tjenesten krever supportavtale. Denne vil automatisk legges til bestillingen.
Maskinvare


Ja, jeg ønsker en vekt for pakker inntil 30kg (kr 1690,-)

Vekten kan se litt forskjellig ut fra bildet
Ja, jeg ønsker Brother QL1110NWB etikettskriver (kr 3.495,-)

Etiketter ikke inkludert

ruller etiketter à 329,-
Postadresse
Gateadresse (Hvis annen)
Fakturaadresse (Hvis annen enn gateadresse)

Felter med er påkrevd, og må fylles ut.


Bekreft bestilling


Kommentar
Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer vilkårene. Betingelsene kan leses her.    Oppretter abonnement

Lagrer bestilling

Venligst vent mens ditt abonnement blir opprettet.

Du vil motta en epost med bekreftelse, har du ikke mottatt denne eposten innen 30 minutter, vennligst kontakt brukerstøtte.

01.07.2019
 1. Avtalens omfang
 2. Avtaleperiode
 3. Sending av forhåndsmelding
 4. Tjenestens tilgjenglighet
 5. Sikkerhet
 6. Support/brukerstøtte
 7. Arkiv og lagring
 8. GDPR (EU - General Data Protection Regulation) I EdiPost
 9. Ansvar
 10. Reforhandling
 11. Priser
 12. Måling av abonnement, og automatisk endring av nivå
 13. Oppsigelse
 14. Tvister

1. Avtalens omfang

Dette dokument regulerer forhold rundt skytjenesten EdiPost; Prisbetingelser, ansvar, reforhandling/heving, oppbevaring av kunderegister, sikkerhet, avtaletvister, og økonomiske ansvar, mellom Kunden og Azolver.

Skytjenesten omfatter Postens og andre aktørers EDI produkter. Denne avtale er kun mellom Kunden og Azolver om registrering av pakker, utskrift av etiketter og overføring av forhåndsmelding til transportør. Det må tegnes egen transportavtale mellom Kunden og Transportør for sending av pakker.

2. Avtaleperiode

Denne avtalen gjelder fra tidspunktet bestilling er foretatt via påmeldingssiden og Kunden har logget inn første gang, eller ved signatur av avtaledokumenter. Dersom avtalen er inngått innenfor en kampanjeperiode så vil avtalen fortsette å løpe etter evt. prøveperiode. Dersom du ikke ønsker å fortsette å bruke EdiPost etter prøveperioden må du selv si opp avtalen før prøveperioden er over. Det er ingen kostnader tilknyttet det å si opp avtalen i en prøveperiode. Har du mottatt skriver med kampanjepris og sier opp avtalen i løpet av prøvetiden eller avtaleperioden, vil du bli fakturert skriveren til vanlig utsalgspris.

Azolver kan avbryte avtalen og stenge tjenesten på ethvert tidspunkt og uten varsel etter pålegg fra Transportør eller ved misbruk av tjenesten, og da uten å refundere innbetalte årsavgifter. Oppsigelse skal skje skriftlig. Avtalen fornyes automatisk med ett år av gangen dersom ingen av partene har sagt opp avtalen.

3. Sending av forhåndsmelding

Sending av forhåndsmelding skjer automatisk fra EdiPost. Unntak er nødvendige stopp for vedlikehold og oppgradering. Dette vil skje på et tidspunkt av døgnet som forårsaker minst mulig ulempe for Kunden.

4. Tjenestens tilgjenglighet

Azolver etterstreber å holde tjenesten tilgjenglig for Kunden. Det vil bli foretatt nødvendige stopp for vedlikehold, oppgradering og sikkerhetskopiering på tidspunkt av døgnet som forårsaker minst mulig ulempe for Kunden. Azolver er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap Kunden måtte få som følge av stopp i tjenesten.

5. Sikkerhet

Tilgang til Kundens kundedatabase og øvrige data er beskyttet med passord. EdiPost sørger for daglig sikkerhetskopi av Kundens data, og garanterer at Kundens data kun er tilgjengelig fra EdiPost for de brukere som Kunden har definert i EdiPost. Kunden plikter å oppbevare sine passord på en slik måte at de ikke kommer på avveie. Azolver garanterer å ikke på noen måte med overlegg å bruke eller la andre bruke opplysninger som kunden legger inn.

6. Support/brukerstøtte – tilleggsvalg

Supportavtalen gir tilgang til brukerstøtte via følgende kanaler:

- På telefon

- Pr. epost til support@edipost.no

- Ved fjernstyring av kundens PC, vha Teamviewer.

- Tilgang til nedlasting av brukerdokumentasjon og andre tilgjengelige hjelpedokumenter

Som brukerstøtte regnes hjelp til selvhjelp, dvs. nødvendig instruksjon for å komme videre i arbeidet, samt nødvendig hjelp for å avhjelpe problemer. Begrenset instruksjon når kunden skal ta i bruk nye funksjoner regnes som brukerstøtte, men ikke i et slik omfang at det må regnes som opplæring.

Opplæring av brukere pr. telefon regnes ikke som brukerstøtte, men regnes som opplæringsoppdrag, og faktureres Kunde etter medgått tid, til den til enhver tid gjeldende timesats.

Hos kunder som ikke har tegnet supportavtale, faktureres Kunde etter medgått tid, til den til enhver tid gjeldende timesats.

7. Arkiv og lagring

Det gis tilgang til 2 års historikk til Kundens arkiv i EdiPost.

8. GDPR (EU - General Data Protection Regulation) i EdiPost

Se Personvernerklæring på https://azolver.no/privacy-policy/

9. Ansvar

Azolver er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tap (indirekte og direkte) herunder også tap av data, hos Kunden som måtte skyldes dennes anvendelse av tjenesten, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Azolver sin side. Kunden forplikter seg til ikke å benytte seg av tjenesten til å skaffe seg uberettiget tilgang til informasjon fra Azolver sine datasystemer. Inntregning eller endring i Azolver sine tjenester, tekniske løsninger eller annen krenkelse av Azolver sine immatrielle rettigheter er straffbart og anses som brudd på denne avtale.

10. Reforhandling

Azolver har rett til å foreta endringer av vilkårene og betingelsene i denne avtale. Slik endring kan gjøres med 2 måneders varsel til Kunde. Endringer vil bli kunngjort via mail til den mailadresse som er oppgitt ved innmelding av Kundeopplysninger.

11. Priser

Azolver har rett til å foreta generelle prisjusteringer. Support/brukerveiledning vil bli fakturert Kunde etter medgått tid, til den til enhver tid gjeldende timesats.

12. Måling av abonnement, og automatisk endring av nivå

EdiPost abonnement har 4 ulike abonnementsnivåer – Mini, Midi, Maxi og NoLimit. Antall sendinger per siste 12 måneder er grunnlag for hvilket abonnement Kunden har. De ulike nivåene kan man lese mer om på www.edipost.no. Grunnlag for måling er antall etiketter/kolli/adresselapper/testutskrifter (brukte eller ubrukte). Dvs. alle genererte utskrifter foretatt fra Kundens EdiPost innlogging. I tilfeller hvor kunden overskrider grensen for sitt nivå, vil abonnementet automatisk justeres. Faktura på mellomværende beløp vil utstedes dersom nivåendringen kommer i en allerede påbegynt abonnementsperiode.

13. Oppsigelse

Avtalen gjelder fra det tidspunktet abonnementet er registrert. Abonnementet er løpende, med gjensidig 2 måneders oppsigelsesperiode. Periode fremkommer på tilsendt faktura.

Oppsigelse sendes skriftlig til info.no@azolver.com eller

Azolver Norge AS
Postboks 100 Kalbakken
0902 Oslo

Avtalen fornyes automatisk med ett år av gangen dersom ingen av partene har sagt opp avtalen.

14. Tvister

Eventuelle tvister som ikke løses mellom Kunden og Azolver skal løses ved en tvistedomstol. Azolver forbeholder seg retten til å velge verneting.


- Azolver Norge, 01.07.2019
Lukk vindu